logo

CÔNG TY TNHH OPES VINA

Địa chỉ:NGÕ 49, THÔN GIA THƯỢNG, THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hotline: 0912.348.173
              0912.349.782
Email: hoa@opesvina.com 
opesgroup@opesvina.com
Plunger Tip
Plunger Tip
Plunger Tip
Plunger Tip

Plunger Tip

Lượt xem : 649
The Plunger tip is a critical element of aluminum die casting process. Its’successful operation depends on a number of factors. The most important factor is its’ efficient interaction with a round, straight, thermally and therefore dimensionally stable shot sleeve. Đầu Pít tông là một yếu tố quan trọng của quá trình đúc khuôn nhôm. Hoạt động thành công của nó phụ thuộc vào một số yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là sự tương tác hiệu quả của nó với ống bọc đạn tròn, thẳng, nhiệt và do đó ổn định về kích thước.
Liên hệ

CÔNG TY TNHH OPES VINA

Trụ sở chính: NGÕ 49, THÔN GIA THƯỢNG, THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

MST: 0107925417

Hotline: 0912.348.173

                0912.349.782

Email: hoa@opesvina.com

             opesgroup@opesvina.com

Website: www.opesvina.com

Bản đồ